Ønsker du å skaffe deg en hund?

Om du vil skaffe deg en hund, ta kontakt med avlsrådene i den respektive raseklubben du ønsker hund fra. Avlsrådet arbeider for å fremme og bevare en sunn og frisk rase. Dette gjøres bl.a ved å sørge for genetisk variasjon, lav innavlsgrad og avl på friske og sunne individer. Jaktegenskaper og god mentalitet skal telle høyt, og eksteriøret skal vurderes utifra rasestandard.

 

Om noen medlemmer har valpekull vil du finne annonse under her