Innmeldte resultater fra medlemmer

Herman (GR Taiko)

Dato: 20/08-23

Utstilling: NKK Tromsø

Resultat: Excelent-Cert-BIR

Herman (GR Taiko)

Dato: 19/08-23

Utstilling: NKK Tromsø

Resultat: Excelent