HAREJAKT MED HUND


 

Denne sida er for deg som ikke før har vært med på harejakt med halsende drivende hund. Kanskje du går med planer om å kjøpe harehund? Eller kanskje du lurer på hvordan denne jaktformen foregår?

Den beste tida for harejakt med hund er tidlig om morgenen, eller ettermiddag/kveldstid. Det er best vitring eller lukt etter haren på denne tida av døgnet. Haren er et nattaktivt dyr som hviler på dagtid. Når hunden slippes vil den søke etter lukt i terrenget. Om hunden finner et luktspor (kalles ”fot”) etter hare vil den følge det. Når hunden kommer nært haren må haren hoppe ut fra sitt ”dagleie” for å komme unna hunden. Dagleie er der haren sitter å hviler seg på dagtid. Når haren spretter ut kommer hunden gjerne med et ”beskrik”. Dvs at hunden gauler og uler i ren jaktiver, spenning og glede. Når haren løper ut fra sitt dagleie kan dyret komme opp i ei fart på over 60 km/t. Hunden løper da etter mens den ”loser”. Dvs. at hunden gjøyr ofte og regelmessig. Om hunden er tett på haren gjøyr den ofte og intens og motsatt. Når haren har fått et forsprang roer den seg ned, og vil nå forsøke å riste av seg hunden som kommer halsende (dvs hunden gjøyr) bak. Det gjør den ved hoppe på kryss og tvers, i sirkler, eller hoppe fram for så å hoppe tilbake i sitt egen spor. (sistnevnte kalles for å ”odde”) Etter haren har odda gjør den gjerne et ”avhopp”, for eksempel over ei grøft på en skogsbilvei. Dyret legger gjerne ”strengen” (luktsporet) innom dagleie ila losen. Dette kan gi problemer for hunden. Under gode vitringsforhold kan likevel en god og erfaren hund lose i flere timer. Dagleie er gjerne en god ”post”. En post er der en jeger stiller seg for å vente på haren. Når losen nærmer seg er haren like i nærheten. Da er det viktig at du står helt i ro. I en los med litt varighet kan du oppleve å se haren flere ganger. Dette er kjempespennende og kan være litt av en naturopplevelse. Skal du flytte deg til en ny post, bør du lage det til en regel å gå (stille) når hunden loser. Er det stille i skogen bør du stå helt i ro. Haren kan være like i nærheten og den hører ekstremt godt! Om hunden slutter å lose kalles det et ”tap”. For at en skal kunne bruke det uttrykket må det ha vært stille i skogen i 5 minutter eller mer. Tap vil si at hunden har mista luktsporet av haren. Klarer hunden å finne luktsporet og losen starter igjen, for eksempel etter 20 minutter, kalles det for ”gjentak”. Om hunden ikke klarer å finne haren kalles det ”døtap”. Om ikke hunden finner haren etter 1 time bør du koble den, og eventuelt slippe den på et annet sted eller område.

 


 

Harejakt med halsende drivende hund kan utøves alene, eller sammen med et jaktlag. Denne jaktformen er kjempespennende! Lyst å være med? Ta kontakt med en av våre kontaktpersoner på hjemmesida. Vi tar deg gjerne med ut i skogen!