Årsmøte 2010

Formann leder møtet med kontroll, som i papirene!

Få men engasjerte deltagere

Bengt-Ove klargjør dokumenter

 

Årsmøte samlet

 

Nestformann Svein Skofsrud

Formann Stig Larsen

Observatør Laila.

Alle foto: Richard M Hansen